เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enameled bowl แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  กะละมัง [ka la mang]
 • enameled     ฝังเลี่ยม เลี่ยม ฝัง
 • bowl     1) n. ชาม ที่เกี่ยวข้อง: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน ชื่อพ้อง:
 • enameled basin    n. กะละมัง [ka la mang]
 • enameled tile    n. exp. กระเบื้องเคลือบ [kra beūang khleūap]
 • enameled wire    ลวดสายไฟที่หุ้วฉนวนปกติทั่ว ๆ ไปใช้หุ้มด้วยฝ้ายสำลีหรือไหม
 • alms bowl    บาตร ขันบาตร
 • ancient bowl    ชาม โคม
 • bark and bowl    v. exp. เห่าหอน [hao høn]
 • big bowl    n. (obsol.) อีโน [ī nō]
 • bowl along    1) phrase. v. (รถ) แล่นอย่างเร็วและอันตราย 2) phrase. v. ก้าวหน้า ที่เกี่ยวข้อง: เจริญก้าวหน้า
 • bowl cut    ทรงกะลาครอบ
 • bowl haircut    ทรงกะลาครอบ
 • bowl of food    n. บิณฑ [bin tha]
 • bowl of hygieia    ถ้วยยาไฮเกีย
 • bowl out    1) phrase. v. ทำให้ออกจากการเล่น (กีฬาคริกเก็ต) ชื่อพ้อง: be out 2) phrase. v. ประหลาดใจมาก ที่เกี่ยวข้อง: ตกใจมาก ชื่อพ้อง: bowl over