เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enameled tile แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  กระเบื้องเคลือบ [kra beūang khleūap]
 • enameled     ฝังเลี่ยม เลี่ยม ฝัง
 • tile     1) n. แผ่นกระเบื้อง ที่เกี่ยวข้อง: กระเบื้อง 2) vt. ปูกระเบื้อง
 • enameled basin    n. กะละมัง [ka la mang]
 • enameled bowl    n. กะละมัง [ka la mang]
 • enameled wire    ลวดสายไฟที่หุ้วฉนวนปกติทั่ว ๆ ไปใช้หุ้มด้วยฝ้ายสำลีหรือไหม
 • arch tile    n. - กระเบื้องกาบกล้วย [kra beūang kāp klūay] - กาบู [kā bū]
 • carved tile    n. exp. กระเบื้องลอน [kra beūang løn]
 • cement tile    กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นหรือหลังคา
 • clay tile    n. กระเบื้องหน้าวัว [kra beūang nā wūa]
 • cork tile    กระเบื้องไม้ก๊อกสำหรับปูพื้น
 • drain, tile    ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยกระเบื้องดินเผา
 • encaustic tile    กระเบื้องดินเผาเป็นสี
 • floor tile    n. exp. กระเบื้องปูพื้น [kra beūang pū pheūn]
 • glazed tile    n. exp. กระเบื้องเคลือบ [kra beūang khleūap]
 • hip tile    X ครอบสันหลังคา [khrøp san lang khā]