เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enameling แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
 • n. การเคลือบ
  ที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการเคลือบ ชื่อพ้อง: enamel work
 • enameled wire    ลวดสายไฟที่หุ้วฉนวนปกติทั่ว ๆ ไปใช้หุ้มด้วยฝ้ายสำลีหรือไหม
 • enameled tile    n. exp. กระเบื้องเคลือบ [kra beūang khleūap]
 • enamelled basin    n. exp. อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • enameled bowl    n. กะละมัง [ka la mang]
 • enamelled pan    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enameled basin    n. กะละมัง [ka la mang]
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enameled    ฝังเลี่ยม เลี่ยม ฝัง
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]