เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelled pan แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • pan     1) pref. ทั้งหมด 2) pref. ทั้งสิ้น 3) n. กระทะ ชื่อพ้อง: saucepan
 • enamelled basin    n. exp. อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • pan for    phrase. v. ร่อนหา ที่เกี่ยวข้อง: ร่อนแร่, ร่อนทอง
 • pan in    phrase. v. ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา
 • pan-    ทั้งหมด ทั้งสิ้น
 • will pan    พาน เหว่ยป๋อ
 • pan pan (kingdom)    อาณาจักรพัน - พัน
 • sharon yeung pan pan    หยาง พ่านพ่าน
 • ash-pan    ถาดขี้เถ้า
 • broiler pan    กระทะแบนสําหรับปิ้ง / อบ
 • cooking pan    กระทะ
 • drip pan    ถาดรองน้ำทิ้ง