เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelled pot แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • pot     1) n. หม้อ ที่เกี่ยวข้อง: ภาชนะหุงต้ม ชื่อพ้อง: vessel, kettle,
 • enamelled basin    n. exp. อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • enamelled pan    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • pot at    phrase. v. ยิงไปที่
 • be pot-bellied    พุงพลุ้ย
 • bottom of a pot    n. exp. ก้นหม้อ [kon mø]
 • bulky pot    n. นางเลิ้ง [nāng loēng]
 • chamber pot    1. n. กระโถน [kra thōn] 2. n. exp. กระโถนปัสสาวะ [kra thōn pat sā wa]
 • chimney pot    ครอบยอดปล่องไฟ ทำด้วยดินเผาหรือโลหะ
 • clay pot    n. หม้อดิน [mø din]
 • coffee pot    กาใส่กาแฟ กากาแฟ
 • contribute to the pot    v. ลงขัน [long khan]
 • cooking pot    หม้อ