เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelling แปล

การออกเสียง
"enamelling" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การเคลือบ
  ศิลปะการเคลือบ
  งานเคลือบ
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelware    n. เครื่องเคลือบ ชื่อพ้อง: porcelain
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enamine    อีนาไมน์
 • enamelled pan    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamor    vt. ทำให้ลุ่มหลง (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หลงรัก ชื่อพ้อง: captivate, charm
 • enamelled basin    n. exp. อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • enamored    อยู่ความรัก เกี่ยวกับความรัก เจ้าชู้ ซึ่งลุ่มหลง ซึ่งหลงใหล ชอบรัก แสดงความรัก
ประโยค
 • 2014: เพิ่มเครื่องเคลือบ 3
  2014:3 enamelling machine added
 • เหล่าช่างประดิษฐ์นาฬิกา ช่างฝีมือ และช่างศิลป์ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัท จะมารวมตัวกันอยู่ที่งานเพื่อแสดงให้เห็นถึงฝีมือของพวกเขา ตั้งแต่การสลัก การเขียนภาพขนาดเล็กจิ๋ว ไปจนถึงการลงยา
  Watchmakers, craftsmen and artisans from the company headquarters will also be present to demonstrate their craftsmanship, from engraving, miniature painting to enamelling.