เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

endangered แปล

การออกเสียง
"endangered" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj.
  ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ [thī klai ja sūn phan]
 • endangered language    n. exp. ภาษาใกล้สูญ [phā sā klai sūn]
 • endangered languages    ภาษาใกล้สูญ
 • endangered species    n. exp. สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ [sat thī klai ja sūn phan]
 • critically endangered species    สิ่งมีชีวิตที่กำลังจะสูญพันธุ์
 • endangered species act of 1973    รัฐบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์
 • list of endangered spiders    รายชื่อแมงมุมที่ใกล้สูญพันธุ์
 • endanger    vt. ทำให้อยู่ในอันตราย ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นอันตราย ชื่อพ้อง: hazard, imperil, jeopardize คำตรงข้าม: preserve, protect
 • endamoebidae    วงศ์เอนดาโมอีบิแด
 • endamoeba histolytica    เอนดาโมอีบาฮิสโตไลติกา
 • endamoeba    สกุลเอนอะมีบา
 • endameba    เอนอะมีบา
ประโยค
 • เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด
  We plan on using it to breed endangered species.
 • เอ่อ,เราจับเขาข้อหา ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย
  Well, we got him killing an endangered species.
 • นอกเหนือจากความริษยา คุณตั้งใจทำร้ายแจ็คใช่ไหม?
  You willfully endangered Jack.
 • ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยน สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้
  We're an endangered species, Doc.
 • ตอนนี้ผมเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
  I am now a member of an endangered species.
 • เพราะโลกร้อน เพนกวินก็เลยเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์
  Due to global warming, penguins are endangered.
 • การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย
  Charity is for diseases and endangered species.
 • คุณได้ใกล้สูญพันธุ์ทุกอย่างที่เรา เคยทำงานมา
  By following this wickless folly, you've endangered everything we've worked for!
 • นักข่าวสืบสวนอย่างคุณแองเจลีส เป็นประเภทที่อันตราย
  Investigative journalists like Ms. Angelis are an endangered species.
 • เมล็ดพืชซึ่งเป็นแหล่งมรดกสำคัญที่ใกล้สูญพันธุ์
  Seeds, an endangered vital heritage
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • (of flora or fauna) in imminent danger of extinction; "an endangered species"