เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equating แปล

การออกเสียง:
"equating" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความเท่าเทียมกัน
 • equateur    บานดันดู คองโกโอเรียนเทล กินซาซา คาทานกา คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • equater    เส้นศูนย์สูตรของโลก
 • equation    1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance, equality, equivalence 2) n. สมการ (คณิตศาสตร์)
 • equate with    phrase. v. เทียบเท่า ที่เกี่ยวข้อง: เท่ากับ
 • equation builder    ตัวสร้างสมการ
 • equate to    phrase. v. เปรียบเทียบกับ ที่เกี่ยวข้อง: เทียบกับ ชื่อพ้อง: compare to, compare with
 • equation of state    n. exp. - สมการภาวะ [sa ma kān phā wa] - สมการสถานะ [sa ma kān sa thā na]
 • equate    vt. แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน ที่เกี่ยวข้อง: กระทำโดยเท่าเทียมกัน ชื่อพ้อง: equalize
 • equations    สมการ
ประโยค
 • ดีที่จะไม่มีเซ็กซ์กับคนแปลกหน้าอีกแล้ว
  It would be nice to stop equating sex with a handshake.
 • แล้วคุณเอาการมีแฟนเก้าเดือน ของคุณมาเปรียบกับ การแต่งงาน 19 ปี ของฉันเหรอ
  So, you're equating your nine months of dating with my 19 years of marriage?
 • สินทรัพย์ มากกว่า 500 ในฮ่องกง อยู่ในพื้นที่การค้าที่สำคัญกว่า 17 ล้านตารางฟุต และมากกว่า 16 ล้านตารางฟุต สำหรับทำที่พักอาศัยอันหรูหรา
  Over 500 properties in Hong Kong equating to some 17 million sq.ft. in prime commercial space and over 16 million sq. Ft. in luxury residential properties
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of regarding as equal
  ชื่อพ้อง: equation,