เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equation builder แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ตัวสร้างสมการ
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • builder     1) n. ช่างก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้อง: คนก่อสร้าง ชื่อพ้อง: erector 2)
 • bob the builder    บ๊อบ เดอะ บิวเดอร์
 • castle builder    นักฝันหวาน
 • coach-builder    คนต่อตัวถังรถยนต์
 • detergent builder    ผงซักฟอก
 • home-builder    ผู้รับเหมาสร้างบ้าน บริษัทรับเหมาสร้างบ้าน
 • house-builder    บริษัทรับเหมาสร้างบ้าน ผู้รับเหมาสร้างบ้าน
 • master builder    n. สถาปนิก ที่เกี่ยวข้อง: ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชื่อพ้อง: architect
 • mound builder    พวกสร้างมูลดิน
 • muscle builder    นักเพาะกล้าม นักเพาะกาย
 • muscle-builder    นักเพาะกาย นักเพาะกล้าม
 • reference builder    ตัวสร้างการอ้างอิง
 • road builder    บริษัทรับเหมาทำถนน
 • ship builder    ช่างต่อเรือ บริษัทต่อเรือ ผู้ผลิตเรือ