เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

face sheet แปล

การออกเสียง:
"face sheet" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ใบปะหน้า
 • face     1) n. ใบหน้า ที่เกี่ยวข้อง: ใบหน้า, หน้าตา 2) n. สีหน้า
 • sheet     1) n. ผ้าปูที่นอน ชื่อพ้อง: covering, bed sheet 2) n.
 • face-sheet    ใบปะหน้า
 • sheet in    phrase. v. กางใบ (เรือ) ออก ที่เกี่ยวข้อง: คลี่ออก
 • face with    1) phrase. v. คลุมด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ปูด้วย, ฉาบด้วย 2) phrase. v. ทำให้พบกับ (สิ่งเลวร้าย, สิ่งยุ่งยาก) ที่เกี่ยวข้อง: เผชิญกับ (สิ่งเลวร้าย, สิ่งยุ่งยาก)
 • in the face of    ข้างหน้า ตรงหน้า
 • on the face of    อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น ไม่เท่านั้น ถึงแม้ แต่กระนั้นก็ตาม ถึงกระนั้นก็ดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม โดยไม่คำนึงถึง แต่ทว่า
 • on the face of it    idm. อย่างผิวเผิน ที่เกี่ยวข้อง: อย่างไม่จริงจัง, เท่าที่เห็น
 • face to face    idm. เป็นส่วนตัว
 • face-to-face    idm. เผชิญหน้ากัน ที่เกี่ยวข้อง: ต่อหน้า
 • aluminium sheet    แผ่นอลูมิเนียม
 • as white as a sheet    ซีดเผือด ซีดมาก
 • baking sheet    n. กระทะโลหะแบนสำหรับทำขนมอบกรอบ (เช่น ขนมปังกรอบ) ชื่อพ้อง: cookie sheet
 • balance sheet    n. ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน ชื่อพ้อง: statement
 • bed sheet    n. exp. ผ้าปูที่นอน [phā pū thī nøn]
ประโยค
 • แผงรังผึ้งอลูมิเนียมเป็นแผงแซนวิชประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม 2 แผ่น (โดยทั่วไปคือ 1100 และ 3003) เป็นแผ่นหน้าและเซลล์รังผึ้งรูปหกเหลี่ยมเป็นแกนหลัก22
  Aluminum Honeycomb Panel is a sandwich panel consisting of two aluminum plates (generally 1100 and 3003) as face sheets and hexagonal aluminum honeycomb cells as the core.
 • แผงรังผึ้งอลูมิเนียมเป็นแผงแซนวิชประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม 2 แผ่น (โดยทั่วไปคือ 1100 และ 3003) เป็นกระดาษซับและเซลล์รังผึ้งแบบหกเหลี่ยมเป็นแผ่นกัมปนาเรียหลักซึ่งถูกยึดติดกันโดยใช้กาวอีพ็อกซี่เพื่อการบิน
  Aluminum Honeycomb Panel is a sandwich panel consisting of two aluminum plates (generally 1100 and 3003) as face sheets and hexagonal aluminum honeycomb cells as the core materal, bonded together by aviation-purpose epoxy adhesive flim.
 • แผงรังผึ้งอลูมิเนียมเป็นแผงแซนวิชประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม 2 แผ่น (โดยทั่วไปคือ 1100 และ 3003) เป็นกระดาษซับและเซลล์รังผึ้งแบบหกเหลี่ยมเป็นแผ่นกัมปนาเรียหลักซึ่งถูกยึดติดกันโดยใช้กาวอีพ็อกซี่เพื่อการบิน22
  Aluminum Honeycomb Panel is a sandwich panel consisting of two aluminum plates (generally 1100 and 3003) as face sheets and hexagonal aluminum honeycomb cells as the core materal, bonded together by aviation-purpose epoxy adhesive flim.