เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flavorless แปล

การออกเสียง
"flavorless" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ไม่มีสีสัน
  ไม่น่าสนใจ
  ซึ่งไม่มีรสชาติ
  จืดชืด
  จืด
  รสจืด
 • flavoring crops    พืชสวนครัว พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร พืชสดสวนครัว
 • flavoring agent (am.)    n. exp. วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส [wat thu prung taeng klin rot]
 • flavorlessness    ความไม่มีรสชาติ
 • flavoring (am.)    n. ชูรส [chū rot]
 • flavors    รสชาติ
 • flavoring    เจลลี่บีน ของชูรส ใส่เครื่องปรุงรส เครื่องปรุง สารปรุงแต่งอาหาร สิ่งที่ให้กลิ่น น้ําซอสซึ่งใช้หมักเนื้อหรือปลาให้นุ่มก่อนนําไปประกอบอาหาร สิ่งปรุงรส สารปรุงแต่ง เครื่องปรุงรส
 • flavorsome    มีรสเข้มข้น มีรส
 • flavorful (am.)    adj. มีรสชาติ [mī rot chāt]
 • flavorsomeness    ความมีรสชาติ
ประโยค
 • เกลือนิโคตินไร้กลิ่นรสแบบร้านค้าออนไลน์
  Flavorless nicotine salts base online shop
 • รส, สามารถผสมกับของเหลวมากที่สุด
  Flavorless, can be mixed with most liquids
 • ไม่มีสี ใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น
  Colorless, Transparent, Flavorless, Scentless
 • 1) ลักษณะที่ปรากฏ: ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวหรือสีขาวนวลไม่มีกลิ่นและไม่มีกลิ่น
  1) Appearance: Appearance: white or off-white powder , odorless and flavorless.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid beer"; "vapid tea"
  ชื่อพ้อง: bland, flat, flavourless, insipid, savorless, savourless, vapid,