เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip book แปล

การออกเสียง:
"flip book" การใช้
คำแปลมือถือ
 • หนังสือกรีด
 • flip     1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ)
 • book     1) n. หนังสือ 2) vt. จอง ที่เกี่ยวข้อง: บุ๊ค, จองล่วงหน้า,
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip open    เชวิก
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • with the flip of the hand    adv. พลิกฝ่ามือ [phlik fā meū]
 • book in    phrase. v. จองห้องพัก (โรงแรม) ชื่อพ้อง: check in คำตรงข้าม: book out, check out
 • by the book    idm. ตามกติกา ที่เกี่ยวข้อง: ตามหลักการ
 • this book    n. exp. หนังสือเล่มนี้ [nang seū lem nī]
 • do verbal flip-flops    v. exp. พลิกลิ้น [phlik lin]
 • flip one's lid    sl. โกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้
ประโยค
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับวิดีโอหนังสือแบบพลิก
  Product Description for Flip book video
 • หนังสือคู่มือวิดีโอพลิกสีเต็มรูปแบบด้วยสวิทช์แม่เหล็ก, 4G
  Full color electronic flip book Video Booklet with Magnetic switch , 4G
 • ไม่ใช่แค่สมุดคำ เป็นกิจวัตรของเขา
  Not just a flip book. His routine.
 • นี่ๆ มาต่อกับ สมุดภาพกันดีกว่า
  Here,here,continue with the flip book there.
 • ให้ผมรู้ด้วยนะถ้าได้เห็นอะไร
  Reminds me of a flip book.
 • อะไร จากสมุดคำ ของแซมมี่หรือ
  What, at Sammy's flip book?
 • หนังสือคู่มือวิดีโอพลิกสีเต็มรูปแบบด้วยสวิทช์แม่เหล็ก, 4G ติดต่อผู้จัดจำหน่าย
  Full color electronic flip book Video Booklet with Magnetic switch , 4G Contact Supplier
 • โบรชัวร์วิดีโอ / วิดีโอการ์ดอวยพร / นามบัตรวิดีโอ / กรอบรูปดิจิตอล / วิดีโอพับหนังสือ
  Video brochure / video greeting card / Video business card/ Digital photo frame/ Flip book video
 • การพิมพ์ที่มีสีสัน 512 เมกะไบต์หน้าจอสัมผัสแบบ HD แบบดิจิตอลวิดีโอพลิกหนังสือสำหรับเทศกาล
  512 MB colorful printing HD Digital touch screen Flip Book Video for festival
 • ภาพใหญ่ : การพิมพ์ที่มีสีสัน 512 เมกะไบต์หน้าจอสัมผัสแบบ HD แบบดิจิตอลวิดีโอพลิกหนังสือสำหรับเทศกาล
  Large Image : 512 MB colorful printing HD Digital touch screen Flip Book Video for festival