เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip open แปล

การออกเสียง:
"flip open" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เชวิก
 • flip     1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ)
 • open     1) adj. ที่เปิดอยู่ ชื่อพ้อง: unclosed คำตรงข้าม: closed 2) adj.
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • with the flip of the hand    adv. พลิกฝ่ามือ [phlik fā meū]
 • be in the open    idm. เป็นที่รู้กันทั่ว ที่เกี่ยวข้อง: เปิดเผยต่อสาธารณชน
 • be open    phrase. v. เปิดทำการ ชื่อพ้อง: keep open, remain open, stay open, stop open
 • in the open    1. adj. โล่งแจ้ง [lōng jaēng] 2. adv. กลางแจ้ง [klāng jaēng] 3. X สว่างจิต [sa wāng jit]
 • not open    adj. ตูม [tūm]
 • open into    phrase. v. เปิดเข้าไป ที่เกี่ยวข้อง: เปิดเข้าใน
ประโยค
 • ซ็อกเก็ตเดสก์ท็อปอาจเปิดฝาพับขึ้นและลงได้อย่างราบรื่นและเงียบ
  Desktop Socket could be flip open cover up and down smoothly and quiet.