เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip over แปล

การออกเสียง:
"flip over" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. พลิก
  ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip     1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ)
 • over     1) prep. เหนือ ที่เกี่ยวข้อง: บน ชื่อพ้อง: on, above คำตรงข้าม:
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip open    เชวิก
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • with the flip of the hand    adv. พลิกฝ่ามือ [phlik fā meū]
 • do verbal flip-flops    v. exp. พลิกลิ้น [phlik lin]
 • flip one's lid    sl. โกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้
 • flip one’s lid    หัวเสีย โมโหอย่างมาก โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ อารมณ์เสีย โกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้
 • flip one’s wig    โมโหอย่างมาก หัวเสีย อารมณ์เสีย โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
 • flip the beads of an abacus    v. exp. ดีดลูกคิด [dīt lūk khit]
ประโยค
 • เหมือนพวกแม่ๆ ที่ยกรถช่วยลูกตัวเองประมาณนั้น
  I was like one of those mothers who'd flip over a car to save her burning baby.
 • จากนั้นพลิกกลับ 180องศาและย่างด้านหลัง ประมาณ1นาที
  Flip over 180 degrees and grill the reverse side. Again, spend about one minute.
 • ใช้ไม้เสียบพลิกพลิกบอล (ซึ่งเป็นส่วนที่ยุ่งยาก)
  Using a skewer, flip over the balls (this is the tricky part).
 • เหมือนมันจะบิน ล้อก็ไม่เกาะถนนเอาเสียเลย
  The wheels seem to slide out. It feels like the car is about to flip over in every turn.
 • เราไม่เคยพลิกกลับ โครงกระดูกของจริงหรอก
  We never flip over a real skeleton.
 • ไหลไป วู๊ ฮู๊ และก็พลิกตัวกลับบนยอด
  There's a big flow...woo hoo...and he does a flip over the top.
 • เลื่อนกิมจิมาให้หน่อยซิ!
  Flip over the kimchi that you've eaten!
 • ประกอบด้วยเครื่องประกอบกล่องกล่องเครื่องพลิกคว่ำ 180 องศาเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องเชื่อมเลื่อยวงเดือนและเครื่องกัดปลาย
  It includes box beam assembly machine, 180º flip over machine, electroslag welding machine, cantilever saw welding machine, and end milling machine.
 • นำขนมปังที่ได้วางลงบนกระทะที่ตั้งไฟปานกลางจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาล จากนั้นกลับด้าน รอจนชีสละลาย และขนมปังเป็นสีน้ำตาลสวย ใช้เวลาด้านละประมาณ 2-3 นาที
  Cook in a large skillet over medium heat until golden brown, then flip over, and continue cooking until cheese is melted and sandwiches are golden brown on the other side, 2 to 3 minutes per side.
ความหมาย
  คำกริยา
 • turn upside down, or throw so as to reverse; "flip over the pork chop"; "turn over the pancakes"
  ชื่อพ้อง: flip, turn over,