เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip side แปล

การออกเสียง:
"flip side" การใช้
คำแปลมือถือ
 • sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง)
  ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip     1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ)
 • side     1) n. ข้าง ที่เกี่ยวข้อง: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง,
 • ... side    n. เบื้อง... [beūang …]
 • at the side of    1. adv. - ข้าง ๆ [khāng khāng] - ข้างๆ [khāng khāng] 2. prep. ข้าง [khāng]
 • by the side    คลอ
 • by the side of    prep. ริม [rim]
 • on the side    อย่างไม่เป็นทางการ ส่วน
 • side with    phrase. v. เข้าข้าง ที่เกี่ยวข้อง: สนับสนุน ชื่อพ้อง: take with
 • that side    1. n. (obsol.) ประท่า [pra thā] 2. X ฟากโน้น [fāk nōn]
 • to the side    ข้างๆ ไปด้านข้าง
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip open    เชวิก
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
ประโยค
 • บางครั้งก็ต้องสลับข้าง หรือยอมจ่ายเพื่อข้อมูล
  Maybe we flip sides, maybe we shop the intel, buy stock, sell it, whatever.
 • ตัวตนอีกด้านหนึ่งของนายก็สนใจกับสิ่งที่เขียนอยู่บนซอง
  Your other personality is trying to draw your attention to the flip side of the discussion.
 • อีกด้านของเค้า รู้จักเรารู้จักเค้า
  The flip side of Artie knowing us is us knowing him.
 • คราวหน้าฉันจะเลี้ยงเหล้าแล้วกัน
  I'll buy you a drink on the flip side.
 • นี่เป็นอีกด้านหนึ่งของเรื่อง
  Well, there's a flip side to this.
 • แตะที่ภาพบัตรเพื่อกลับด้าน
  Tab on the e-card to flip side.
 • ไม่ใช่, แต่ด้านพลิกของเหรียญว่ากำไรที่คุณได้รับจะมีสุขภาพที่ดี และยั่งยืน.
  No, but the flip side of that coin is the gains that you do get will be healthy and sustainable.
 • ในทางกลับกันมีเหตุผลสำคัญสามประการที่ทำให้ฉันคิดเองสองครั้งก่อนสมัครใช้งาน
  On the flip side, there are three major reasons why I personally would think twice before signing up.
 • เหรียญมีหัวมีก้อย
  There's a flip side to that coin.
 • มิร่าและมาร์โก นักผจญภัยตัวน้อยจะสามารถช่วยชีวิตของเจ้าชายฟูซูผู้มีจิตใจงดงามได้หรือไม่
  Flip Side Rhymes: Little Bo Peep - Sample Pages
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • a different aspect of something (especially the opposite aspect); "the flip side of your positive qualities sometimes get out of control"; "on the flip side of partnerships he talked about their competition"