เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip through แปล

การออกเสียง:
"flip through" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. อ่านผ่านๆ
  ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip     1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ)
 • through     1) prep. ผ่านไป ที่เกี่ยวข้อง: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ,
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip open    เชวิก
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • with the flip of the hand    adv. พลิกฝ่ามือ [phlik fā meū]
 • be through    1) phrase. v. ทำเสร็จ ที่เกี่ยวข้อง: เสร็จสิ้น, จบ, สิ้นสุด 2) phrase. v. มีโทรศัพท์มา ที่เกี่ยวข้อง: ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ชื่อพ้อง: come through, get through, put through
 • through with    idm. ทำเรียบร้อย ที่เกี่ยวข้อง: ใช้เรียบร้อย
 • through and through    1) idm. ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างถี่ถ้วน, อย่างทะลุปรุโปร่ง 2) sl. โดยตลอด ที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด, ตลอด
 • do verbal flip-flops    v. exp. พลิกลิ้น [phlik lin]
 • flip one's lid    sl. โกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้
ประโยค
 • คุณรู้มั๊ย ในหน้าพวกนี้ เออ... ถ้าคุณอยากเรียน ผม
  Well, you know, once flip through this, uh, you know, if you want learn, I
 • ฉันชอบมาเปิดดูประวัติคนมีชื่อเสียงที่นี่
  I like to come and flip through the celebrity biographies.
 • อะไร, เปิดอัลบั้มรูปอย่างไม่ได้ตั้งใจเหรอ
  What, innocently flip through a photo album?
 • ภรรยาผม เธอมักจะ... ...พลิกตัวทั้งคืน
  Yeah, well, my wife, she used to flip through the night.
 • ฉันไม่คิดว่ามันจะโอเคกับคุณ ที่จะนั่งตรงนี้และเปิด แคตตาลอคขายของที่ฉันรัก
  I can't believe you think it's okay for you to just sit here and casually flip through this catalog that contains everything I love from my old life.
 • เปิดดูฉันอย่างละเอียด
  Flip through my pages.
 • ฉันจะพลิกดาดฟ้านี้.
  I'm going to flip through this deck.
 • คุณสามารถทำเครื่องหมายสูตรที่คุณชื่นชอบและแสดงในโฟลเดอร์อื่นได้เนื่องจากคุณสามารถค้นหาได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องพลิกโหลของหนังสือตำราหรือหน้านิตยสาร
  you can mark your favourite recipe and show in different folder because it's easy to make you find. No need to flip through dozen of cookbook or magazine pages.
 • ในหนังสือความฝันที่ลึกลับได้มีการกล่าวว่าความฝันที่จะอ่านหนังสือเป็นความฝันสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับศาสนาในไม่ช้าและ พลิกหน้าลวก ๆ- การฝึกอบรมที่สามารถช่วยในการตระหนักถึงความฝันที่อ่อนเยาว์
  In an esoteric dream book, it is said that a dream in which a book is read is a dream to those who soon become closer to religion, and flip through the pages casually- to training that can help in the realization of the youthful dream.