เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip-flop (electronics) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ฟลิปฟล็อป
 • flip-flop     ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flop    1) vi. ล้มตัวลง ชื่อพ้อง: collapse, slump คำตรงข้าม: rise 2) vi. ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา 3) vi. ล้มเหลว ที่เกี่ยวข้อง: ไม่สำเร็จ ชื่อพ้อง
 • flop into    phrase. v. ล้มตัวลงบน ที่เกี่ยวข้อง: ล้มลงใน, ล้มตัวลงนอน
 • flip    1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ) ที่เกี่ยวข้อง: การดีด 3) vt. โยน (เหรียญ) ที่เกี่ยวข้อง: ดีด, เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ ชื่อพ้อง: toss, throw 4) vt. พลิ
 • electronics    n. วิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • flop about    phrase. v. เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง ชื่อพ้อง: flop around
 • flop around    phrase. v. เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง ชื่อพ้อง: flop about
 • flop down    phrase. v. ล้มลงเสียงดัง (อย่างกะทันหัน)
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip open    เชวิก
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]