เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip-flop แปล

การออกเสียง
ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: flip-flopping   
"flip-flop" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['flɪpflɔp]
  n.
  ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flip-flop (electronics)    ฟลิปฟล็อป
 • flop    1) vi. ล้มตัวลง ชื่อพ้อง: collapse, slump คำตรงข้าม: rise 2) vi. ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา 3) vi. ล้มเหลว ที่เกี่ยวข้อง: ไม่สำเร็จ ชื่อพ้อง
 • flop into    phrase. v. ล้มตัวลงบน ที่เกี่ยวข้อง: ล้มลงใน, ล้มตัวลงนอน
 • flip    1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ) ที่เกี่ยวข้อง: การดีด 3) vt. โยน (เหรียญ) ที่เกี่ยวข้อง: ดีด, เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ ชื่อพ้อง: toss, throw 4) vt. พลิ
 • flop about    phrase. v. เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง ชื่อพ้อง: flop around
 • flop around    phrase. v. เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง ชื่อพ้อง: flop about
 • flop down    phrase. v. ล้มลงเสียงดัง (อย่างกะทันหัน)
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip open    เชวิก
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • with the flip of the hand    adv. พลิกฝ่ามือ [phlik fā meū]
ประโยค
 • ไทย กิจกรรม, ตั๋วเข้าชม, ล่องเรือ และอื่นๆอีกมากมาย
  Dress code: Short pants, T-shirt, Flip-flop and small backpack.
 • เราขวางไม่ให้มันไหลไปข้างหน้า มันเลยเด้งกลับไปกลับมา
  We're blocking whatever keeps it moving forward, so they flip-flop.
 • ถามฉันสามารถเช่าชุดว่ายน้ำแว่นตาและรองเท้าฟลิปได้หรือไม่?
  Q. Can I rent swimsuits, goggles, and flip-flop?
 • โทษที ฉันยังไม่อยากตายเพราะรองเท้าแตะ
  I just don't want to be yet another flip-flop fatality.
 • รู้ไหมอะไรกระตุ้นขวัญกำลังใจให้ที่นี่ได้ ให้ใส่รองเท้าแตะทุกวันศุกร์
  You know what'd help morale around here? Flip-flop Fridays.
 • "เทศกาลวาราจิ" ลอยรองเท้าฟางวาราจิขนาดยักษ์ที่ยักษ์ยังต้องตกใจลงทะเล!? (ก.ย.)
  Giant surprise at "Waraji Matsuri" releasing a huge straw flip-flop. (Sep)
 • ค่อยเจอกันนะ เพื่อนยาก
  Catch ya on the flip-flop, good buddy.
 • ค่ะ หากยึดตามนโยบายของพ่อคุณ เรื่องให้ความกระจ่าง บางทีคุณน่าจะให้ความเห็น เรื่องความล้มเหลว ในการสัมภาษณ์เมื่อปีก่อน
  Well, in keeping with your father's platform for transparency, perhaps you'd like to comment on the flip-flop from last year's interview.
ความหมาย
  คำนาม
 • a backward somersault

 • an electronic circuit that can assume either of two stable states

 • a backless sandal held to the foot by a thong between the big toe and the second toe
  ชื่อพ้อง: thong,

 • a decision to reverse an earlier decision
  ชื่อพ้อง: reversal, change of mind, turnabout, turnaround,

 • คำกริยา
 • reverse (a direction, attitude, or course of action)
  ชื่อพ้อง: interchange, tack, switch, alternate, flip,