เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flippancy แปล

การออกเสียง
"flippancy" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความหยาบคาย
  การประพฤติตัวไม่เหมาะสม
  ความโอหัง
  การพูด / การกระทําที่หยาบคาย
  ความคะนอง
  ไม่เอาจริงเอาจัง
  ความตลกคะนอง
  การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่
 • flip909|ugly edits    นินจาจูน
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • flippant    ['flɪp(ə)nt] adj. ห้วน ตลกคะนอง หน้าเป็น เย้าหยอก ทะเล้น ทะลึ่ง
 • flip-flop (electronics)    ฟลิปฟล็อป
 • flippantly    adv. - กำปั้นทุบดิน [kam pan thup din] - พล่อย [phlǿi] - พล่อย ๆ [phlǿi phlǿi] - พล่อยๆ [phlǿi phlǿi]
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flipped (2010 film)    หวานนักวันรักแรก
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flipper    1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
ความหมาย
  คำนาม
 • inappropriate levity; "her mood changed and she was all lightness and joy"
  ชื่อพ้อง: light-mindedness,