เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flippant แปล

การออกเสียง
"flippant" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['flɪp(ə)nt]
  adj.
  ห้วน
  ตลกคะนอง
  หน้าเป็น
  เย้าหยอก
  ทะเล้น
  ทะลึ่ง
 • be flippant    v. exp. ทำเล่น ๆ [tham len len]
 • flippancy    ความหยาบคาย การประพฤติตัวไม่เหมาะสม ความโอหัง การพูด / การกระทําที่หยาบคาย ความคะนอง ไม่เอาจริงเอาจัง ความตลกคะนอง การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่
 • flip909|ugly edits    นินจาจูน
 • flippantly    adv. - กำปั้นทุบดิน [kam pan thup din] - พล่อย [phlǿi] - พล่อย ๆ [phlǿi phlǿi] - พล่อยๆ [phlǿi phlǿi]
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • flipped (2010 film)    หวานนักวันรักแรก
 • flip-flop (electronics)    ฟลิปฟล็อป
 • flipper    1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flipper used in frying    ตะหลิว
ประโยค
 • แค่ เยี่ยม ยังน้อยไป มหัศจรรย์ ?
  "Fantastic" is a little flippant.
 • ไม่รู้อะไรแล้วทำมาพูด
  Don't be so flippant without knowing much!
 • "อืมเย็นคุณรู้การสนทนาที่ดีเพศที่ดีและเพื่อให้ "ฉันตอบบิตทะลึ่ง มองลอบเพื่อดูปฏิกิริยาของเขา
  "Well, you know, dinner, nice conversation, great sex and so. "I say a little flippant. Looking furtively to see his reaction.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • showing inappropriate levity
  ชื่อพ้อง: light-minded,