เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flippantly แปล

การออกเสียง
"flippantly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv.
  - กำปั้นทุบดิน [kam pan thup din]
  - พล่อย [phlǿi]
  - พล่อย ๆ [phlǿi phlǿi]
  - พล่อยๆ [phlǿi phlǿi]
 • flippant    ['flɪp(ə)nt] adj. ห้วน ตลกคะนอง หน้าเป็น เย้าหยอก ทะเล้น ทะลึ่ง
 • flippancy    ความหยาบคาย การประพฤติตัวไม่เหมาะสม ความโอหัง การพูด / การกระทําที่หยาบคาย ความคะนอง ไม่เอาจริงเอาจัง ความตลกคะนอง การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่
 • flipped (2010 film)    หวานนักวันรักแรก
 • flip909|ugly edits    นินจาจูน
 • flipper    1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]
 • flipper used in frying    ตะหลิว
 • flip-flop (electronics)    ฟลิปฟล็อป
 • flipping    sl. คำเลี่ยงของคำว่า fucking
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in a flippant manner; "he answered the reporters'' questions flippantly"; "this cannot be airily explained to your children"
  ชื่อพ้อง: airily, airily,

 • in a flippant manner; "he answered the reporters'' questions flippantly"; "this cannot be airily explained to your children"
  ชื่อพ้อง: airily, airily,