เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flirt (with) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v.
  - กระซิกกระซี้ [kra sik kra sī]
  - เกาะแกะ [kǿ kae]
  - เกี้ยว [kīo]
  - แทะโลม [thae lōm]
  - พลอดรัก [phløt rak]
 • flirt     1) vi. เกี้ยวพาราสี ที่เกี่ยวข้อง: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม,
 • flirt with    phrase. v. เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น ที่เกี่ยวข้อง: เกี้ยว, จีบเล่น ชื่อพ้อง: dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
 • flirt with a woman    v. exp. หยอกเอินผู้หญิง [phū ying]
 • flirt with the eyes    v. exp. เล่นหูเล่นตา [len hū len tā]
 • flipping    sl. คำเลี่ยงของคำว่า fucking
 • flipper used in frying    ตะหลิว
 • flipper    1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
 • flipped (2010 film)    หวานนักวันรักแรก
 • flirtation    [flɜː'teɪʃ(ə)n] n. การเกี้ยวเล่น การจีบ การทำเจ้าชู้ การเกี้ยวพาราสี