เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

folders แปล

การออกเสียง:
"folders" การใช้
คำแปลมือถือ
 • (การพิมพ์) กระดาษพับทบเดียวแล้วแบ่งเป็นสี่หน้า
 • web folders    เว็บโฟลเดอร์
 • folderol    เรื่องไร้สาระ วรรณกรรมไร้คุณค่า
 • folder tree    ทรีของโฟลเดอร์
 • folding    1) adj. ที่พับเก็บได้ 2) sl. ธนบัตร
 • folder redirection    การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์
 • folding bed    เตียงนอนชนิดพับได้
 • folder    1) n. ที่เก็บเอกสาร ชื่อพ้อง: file, binder, portfolio 2) n. กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
 • folding chair    n. exp. - เก้าอี้พับ [kao ī phap] - เก้าอี้พับได้ [kao ī phap dāi]
 • folded-plate roof    หลังคาแบบพับผ้า
 • folding covered mosquito net    มุ้งครอบ มุ้งประทุน