เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

forbidden (black sabbath album) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • ฟอร์บิดเดน