เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

forest quaker แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ผีเสื้อดำจุดขอบ [phī seūa dam jut khøp]
 • forest     1) n. ป่าไม้ ที่เกี่ยวข้อง: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี 2)
 • quaker     n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
 • common quaker    n. exp. ผีเสื้อขอบไร้จุด [phī seūa khøp rai jut]
 • quaker gun    ปืนใหญ่จำลอง
 • argonne forest    ปฏิบัติการมูส-อาร์กอนน์
 • bamboo forest    1. n. - เวณุวัน - เวฬุวัน 2. n. exp. ป่าไผ่ [pā phai]
 • bavarian forest    เยอรมนี เยอรมัน ประเทศเยอรมัน ชาวเยอรมัน
 • beach forest    n. exp. ป่าชายหาด [pā chāi hāt]
 • black forest    ป่าดำ
 • blockade the forest    ปิดป่า
 • boreal forest    n. exp. ป่าบอเรียล [pā]
 • climax forest    1. n. ป่าดงดิบ [pā dong dip] 2. n. exp. ดงดิบ [dong dip]
 • cloud forest    ป่าเมฆ
 • commercial forest    n. exp. ป่าเชิงเศรษฐกิจ [pā choēng sēt tha kit]
 • community forest    n. exp. ป่าชุมชน [pā chum chon]