เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

formation แปล

สัทอักษรสากล: [ fɔ:'meiʃən ]  การออกเสียง
พหูพจน์: formations   
"formation" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การพัฒนา
  2) n. การก่อรูปแบบ
  ที่เกี่ยวข้อง: การสร้าง ชื่อพ้อง: build, constitution, construction
 • antibody formation    ปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกัน การสร้างแอนติบอดี ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน การทนทานค่อภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
 • back formation    n. การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
 • back-formation    การสร้างคำจากคำอื่น
 • blood formation    การก่อตัวของเลือด การสร้างเลือด การสร้างเม็ดเลือด การสร้างเม็ดเลือดแดง การสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว การสร้างเซลล์เม็ดเลือด
 • bone formation    การเกาะของแคลเซียม กระบวนการสร้างกระดูก การสร้างกระดูก การสะสมแร่ธาตุในกระดูก
 • capital formation    n. exp. การสะสมทุน [kān sa som thun]
 • column (formation)    แถวตอน
 • egg formation    กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ การสร้างไข่ การสร้างไข่แดง
 • formation of a company    n. exp. - การก่อตั้งบริษัท [kān kø tang bø ri sat] - การตั้งบริษัท [kān tang bø ri sat]
 • geological formation    ลักษณะทางภูมิศาสตร์
 • line (formation)    แถวหน้ากระดาน
 • line formation    n. exp. แถวหน้ากระดาน [thaēo]
 • lipid formation    การเกิดลิปิด การสร้างไขมัน
 • march in formation    v. - แปรขบวน [praē kha būan] - พยุหยาตรา [pha yu ha yāt trā] - ยาตร - ยาตรา
 • mental formation    n. จิตตสังขาร [jit ta sang khān]
ประโยค
 • คุณเอาเรือทั้งหมดมาคิดดู จะได้ข้อมูลการโจมตีใหญ่
  You combine all these ships and you have yourself a long-range attack formation.
 • ฉันยินดีที่จะ แจ้งให้ ทราบเกี่ยวกับ แผนกใหม่ของเรา
  I'm pleased to announce the formation of a new division.
 • วัตถุที่ชัดเจนห้าชิ้นเคลื่อนที่เป็นรูปกระบวน
  Five distinct objects that are moving in formation.
 • รูปแบบขอบบน การประสานหัวหน่าวแสดงว่าอายุ30ต้นๆ
  Upper margin formation on the pubic synthesis indicates early 30s.
 • ทีนี้เนทจะได้ศึกษา รูปแบบการเล่นของทีมผู้คุม
  Now Nate can study all the guards' formations.
 • การเจาะรูที่ใช้งานง่ายสำหรับการก่อตัวฮาร์ดร็อค
  Easy Operation Diamond Core Drilling Bits For Hard Rock Formation
 • มะเร็งไฮโดรคาร์บอนที่เอื้อต่อการก่อตัวของโอโซน
  Hydrocarbons cancer, contributes to the formation of ozone.
 • รถเครน, ฝูงนก, นกอพยพ, นก, สัตว์, ก่อตัวบิน, โลกของสัตว์
  cranes, flock of birds, migratory birds, birds, animal, flying formation, animal world
 • ทนต่อสารเคมีก็สามารถทนต่อการก่อตัวของแบคทีเรีย
  Chemical resistance, it is resistant to bacteria formation
 • กลยุทธ์แบดมินตันคู่ผสม: โจมตีและป้องกันการก่อตัว
  Badminton Doubles Tactics: Attack and Defence formations
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of forming or establishing something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
  ชื่อพ้อง: constitution, establishment, organization, organisation,

 • the act of fabricating something in a particular shape
  ชื่อพ้อง: shaping,

 • creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories"

 • a particular spatial arrangement

 • an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes"

 • (geology) the geological features of the earth
  ชื่อพ้อง: geological formation,

 • natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods"