เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

frequencies แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • การจราจร
 • frequencies (album)    ฟรีเควนซีส์
 • piano key frequencies    ความถี่เสียงเปียโน
 • frequence    ความถี่ การจราจร
 • freons    ฟรีออน
 • freon vapor    ไอน้ำยาฟรีออน ไอระเหยจากน้ำยาทำความเย็น
 • frequency    n. ความถี่ ที่เกี่ยวข้อง: ความบ่อย, อัตราการปรากฏ
 • freon    น้ำยาทำความเย็น สำหรับเครื่องทำความเย็น
 • frequency (2000 film)    เจาะเวลาผ่าความถี่ฆ่า
 • frenzy    1) n. ความบ้าคลั่ง ที่เกี่ยวข้อง: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ ชื่อพ้อง: craze, furor, rage คำตรงข้าม: peace 2) vt. ทำให้บ้าคลั่ง
 • frequency bar chart    n. exp. แผนภูมิแท่งความถี่ [phaēn phūm thaeng khwām thī]