เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

fulfil แปล

สัทอักษรสากล: [ ful'fil ]  การออกเสียง
"fulfil" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ful'fɪl]
  1. v.
  - บำเพ็ญ [bam phen]
  - สำเร็จ [sam ret]
  2. v. exp.
  สัมฤทธิ์ผล [sam rit phon]
 • fulfil its contractual obligation    ทำหน้าที่ให้ครบตามพันธะ
 • fulfil one’s hope    สมหวัง
 • fulfil one’s wish    สมปรารถนา สมประสงค์
 • fuleco    ฟูแลกู
 • fulcrum    n. จุดที่รองรับเวลาที่สิ่งอื่นหมุนไปรอบๆ
 • fulbright    เจมส์ วิลเลี่ยม ฟุลไบรต์ ฟุลไบรต์
 • fulbe    ชาวฟูลานี
 • fulani    ชาวฟูลานี
 • fulfill    1) vt. สมหวัง ที่เกี่ยวข้อง: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์ 2) vt. กระทำการ (ตามคำสั่ง) ชื่อพ้อง: carry out, execute, implement คำตรงข้าม: disregard, ignore, neglect
ประโยค
 • แล้วช่วยข้าไว้ทำไม เจ้าจะต้องเป็นไปตามฟ้าลิขิต
  Well, why save me? - So you can fulfil your destiny.
 • ผมกลับจากโลกหลังความตาย เพื่อกุมชะตาของอังกฤษ
  I have returned from beyond the grave to fulfil England's destiny.
 • เติมเต็ม ความฝันของคุณตัวเลขที่สมบูรณ์แบบใน 30 วัน!
  FULFIL YOUR DREAMS OF A PERFECT FIGURE IN 30 DAYS!
 • เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  Intention to increase General Compound capacity in order to satisfy and fulfil customer’s needs.
 • และมันขึ้นอยู่กับเรา นำมันไปที่วิหาร เติมเต็มคำทำนาย
  And it's up to us to take it to the temple and fulfil the prophecy.
 • ตอบสนองหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้าของคุณ
  Fulfil or deliver products directly to your customers
 • ความจำเป็นพื้นฐานนี้ อีชานยังไม่เข้าใจเลย
  This basic requirement, Ishaan can't fulfil.
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดดังนี้
  Please ensure you fulfil the requirements to use the code.
 • มันมีข้อกำหนดหลายอย่างที่เราต้องเติมเต็ม
  There are requirements to fulfil.
 • ถ้าเขาแบกรับความรับผิดชอบได้ คุณแบรนแนน
  If they fulfil all their responsibilities. Mr Brennan.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย