เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

fully decorated แปล

การออกเสียง:
"fully decorated" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj.
  เต็มยศ [tem yot]
ประโยค
 • คอนโดมิเนียมแต่งครบ 8 ชั้น
  8 Floors of Fully Decorated Condominiums
 • ตกแต่งเต็มพื้นที่ด้วย “ดอกรวงผึ้ง” สีเหลืองอร่ามและสดใส เปรียบดังผืนแผ่นดินทองของไทยอันร่มเย็น
  The event will be fully decorated with ‘Yellow Star’ flowers, a bright golden-yellow reflecting the golden land of peaceful Thailand
 • ถ่ายแบบมาจากเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นปรางค์ที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมแบบเขมรโบราณ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู
  Prang Si Thep at Muang Boran has been fully decorated but is smaller in size than the original prang in Phetchabun Province.
 • วันหลังเต็มรูปแบบของรอยสักที่ตายแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจและถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะโดดเด่นในหมู่คนทำไมคุณถึงไม่ได้รับรอยสักนี้ที่ได้รับการตกแต่งอย่างครบถ้วน?
  The full back day of dead tattoo is cool and if you are looking for a way of standing out in the crowd, why don’t you get this tattoo fully decorated on you?