เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

galley proof แปล

การออกเสียง:
"galley proof" การใช้
คำแปลมือถือ
 • (การพิมพ์) ใบบรู๊ฟที่พิมพ์จากรางตัวผิด เพื่อส่งไปตรวจแก้คำผิดก่อน จะส่งตัวพิมพ์เข้าแท่น
 • galley     n. ห้องครัวบนเรือ / เครื่องบิน ชื่อพ้อง: caboose
 • proof     1) n. การพิสูจน์ ชื่อพ้อง: test, assay, trial 2) n. หลักฐาน
 • galley lock    (การพิมพ์) สิ่งประกอบที่ใช้ยันตัวพิมพ์ให้อยู่กับที่ในรางตัวพิมพ์
 • galley rock    ชั้นวางรางตัวพิมพ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ
 • galley slave    n. ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley
 • ship’s galley    ห้องครัวบนเรือโดยสาร
 • slip galley    ( การพิมพ์ ) รางวางตัวพิมพ์สำหรับเลื่อนส่งกรอบตัวพิมพ์ขึ้นแท่น
 • air-proof    ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
 • be shrink-proof    v. ไม่หด [mai hot]
 • burden of proof    1. n. หน้าที่นำสืบ [nā thī nam seūp] 2. n. exp. ภาระการพิสูจน์ [phā ra kān phi sūt]
 • child-proof    ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
 • clean proof    (การพิมพ์) การพิมพ์ที่หมายถึงมีข้ออบกพร่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ ตรงข้ามกับ dirty proof ซึ่งหมายถึงผิดมากต้องแก้กันอีก
 • cold-proof    ซึ่งกันหนาวได
 • direct proof    n. exp. การพิสูจน์ตรง [kān phi sūt trong]
 • dirty proof    (การพิมพ์) บรู๊ฟที่มีคำผิดมาก
ความหมาย
  คำนาม
 • a proof taken before the type is broken up to print pages