เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

genus dacrycarpus แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สกุลดาไครคาร์ปัส
 • genus     n. ตระกูลของพืชและสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์
 • dacrycarpus     สกุลดาไครคาร์ปัส
 • dacrycarpus dacrydioides    ต้นนิวซีแลนด์แดครีเบอร์รี่
 • dacrycarpus imbricatus    n. พญามะขามป้อม [pha yā ma khām pǿm]
 • amoeba (genus)    อะมีบา
 • amphibian genus    สกุลสัตว์ครื่งบกครึ่งน้ำ
 • arthropod genus    สกุลอาร์โทรพอด
 • articulatio genus    หัวเข่า พระชานุ เข่า
 • aster (genus)    aster (สกุล)
 • bacteria genus    สกุลแบคทีเรีย
 • bird genus    สกุลนก
 • bubo (genus)    นกเค้าใหญ่
 • cassia (genus)    สกุลราชพฤกษ์
 • chitra (genus)    สกุลตะพาบม่านลาย; ตะพาบม่านลาย
 • chordate genus    สกุลคอร์เดต