เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

genus zea แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สกุลซี
 • genus     n. ตระกูลของพืชและสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์
 • zea     สกุลซี
 • zea (plant)    zea (พืช)
 • zea mays    อินเดียนคอร์น ข้าวโพด
 • zea mexicana    ข้าวโพดทีโอซินเท
 • zea (พืช)    zea (plant)
 • amoeba (genus)    อะมีบา
 • amphibian genus    สกุลสัตว์ครื่งบกครึ่งน้ำ
 • arthropod genus    สกุลอาร์โทรพอด
 • articulatio genus    หัวเข่า พระชานุ เข่า
 • aster (genus)    aster (สกุล)
 • bacteria genus    สกุลแบคทีเรีย
 • bird genus    สกุลนก
 • bubo (genus)    นกเค้าใหญ่
 • cassia (genus)    สกุลราชพฤกษ์