เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

get a slap on the wrist แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • idm. โดนลงโทษเล็กน้อย
 • get     1) vt. ได้ ที่เกี่ยวข้อง: ได้รับ, รับ ชื่อพ้อง: gain, procure 2)
 • slap     1) n. การตบ ที่เกี่ยวข้อง: การตบหน้า, การชกหน้า ชื่อพ้อง: smack,
 • slap on     1) phrase. v. สวมลวกๆ ที่เกี่ยวข้อง: ใส่ลวกๆ ชื่อพ้อง: clap on, jam
 • on the     ออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ออกโทรทัศน์
 • wrist     n. ข้อมือ
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist joint    ข้อมือ กระดูกข้อมือ
 • wrist pad    สนับข้อมือ
 • wrist pin    1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ ชื่อพ้อง: gudgeon pin 2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • sharp slap    การตีอย่างแรง การฟาดอย่างแรง
 • slap down    phrase. v. วางลงเสียงดัง ที่เกี่ยวข้อง: วางดังโครม ชื่อพ้อง: slam down
 • slap in the face    idm. โดนตบหน้า ที่เกี่ยวข้อง: ด่าว่า, โดนหักหน้า, ทำให้ขายหน้าอย่างแรง