เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

good karma แปล

การออกเสียง:
"good karma" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  - บุญ [bun]
  - บุณย์ [bun]
 • good     1) adj. ดี คำตรงข้าม: bad 2) adj. เหมาะสม ที่เกี่ยวข้อง:
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • as good    ที่ดี
 • as good as    พอฟัดพอเหวี่ยง พอฟัด สูสี พอวัดพอเหวี่ยง
 • be good    v. exp. - ประพฤติตนดี [pra phreut ton dī] - เป็นเด็กดี [pen dek dī]
 • be good at    1. v. - เก่ง [keng] - ช่าง [chāng] [chang] - เชี่ยว [chīo] 2. v. exp. ชำนาญ [cham nān]
ประโยค
 • ขอให้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุขและขออนุโมทนาบุญแด่คุณ x
  Happy shopping and Good Karma to you x
 • คิดซะว่าเป็นการลงทุนเพื่อกรรมดีสิ
  All right, consider it an investment in good karma.
 • กู๊ดคาร์มา ออนไลน์เฮลท์ฟู้ดสโตร์
  Return Policy - Good Karma Online Health Food Store
 • กู๊ดคาร์มา ออนไลน์เฮลท์ฟู้ดสโตร์
  Contact us - Good Karma Online Health Food Store
 • ในที่สุดเราเชื่ออย่างสุดซึ้งในการช่วยเหลือผู้คนและทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่า เรียกว่ากรรมดี แต่ก็เป็น บริษัท เช่นกัน เรามีครอบครัวและเพื่อนด้วย
  Ultimately we believe profoundly in helping people and making the planet a better location. Call it good karma, but it’s also the company. We have family and friends too.
 • ตอนนี้เราอยู่ในปีที่ 9 ของการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ อาหารออร์แกนิก สุดยอดอาหาร ดีท็อกซ์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในประเทศไทย และเราทำทุกอย่างด้วยรอยยิ้ม นั่นเป็นคือบุญ
  We are now in our 9th year of providing quality health food, organic food, super-foods, detox and natural products in Thailand. And we do it all with a smile. That’s Good Karma.