เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

grave แปล

สัทอักษรสากล: [ greiv ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: graved   อดีตกาลสมบูรณ์: graven   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: graving   
"grave" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. หลุมศพ
  ที่เกี่ยวข้อง: หลุมฝังศพ, สุสาน, ป่าช้า ชื่อพ้อง: tomb, vault
  2) n. เสียงต่ำ
  3) adj. ร้ายแรง
  ที่เกี่ยวข้อง: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเคร่งขรึม ชื่อพ้อง: critical, serious คำตรงข้าม: safe, secure
 • be grave    ยิ่งนัก มากยิ่ง ขรึม เยือกเย็น นักหนา เคร่งขรึม หนักหนา สงบเสงี่ยม
 • the grave    n. ยมโลก [yom ma lōk]
 • as quiet as a grave    adj. เงียบมาก [ngīep māk]
 • as quiet as the grave    วังเวง เงียบมาก
 • children of the grave    ชิลเดรนออฟเดอะเกรฟ
 • grave accent    เกรฟแอกเซนต์
 • grave mound    เนินหลุมฝังศพ หลุมฝังศพ
 • grave of the fireflies    สุสานหิ่งห้อย
 • grave offence    n. ถุลลัจจัย
 • grave-stone    ศิลาจารึกบนหลุมฝังศพ
 • in grave danger    adj. คอขาดบาดตาย [khø khāt bāt tāi]
 • look grave    v. exp. ตรึงเครียด
 • quiet as a grave    adj. เงียบมาก [ngīep māk]
 • quiet as the grave    idm. เงียบมาก ที่เกี่ยวข้อง: วังเวง
 • dig one' s own grave    v. - แพ้ภัยตัว [phaē phai tūa] - แพ้ภัยตัวเอง [phaē phai tūa ēng]
ประโยค
 • ฉันคิดว่ามีใครบางคนเดินข้ามหลุมฝังศพของฉันแล้ว
  Someone walked over my grave, I suppose.
 • ฝ่าบาทที่สวรรคตจะยังทรงดูแลฝ่าบาทอยู่ พ่ะย่ะค่ะ
  The predecessor king said he would watch over you even from his grave.
 • แต่ยันนั่นยังมีรูปพวกเรา ตอนอยู่ที่หลุมศพอาลินะ
  I hear you guys, but she still has all those pictures of us at Ali's grave.
 • เพราะอย่างนั้น ประเทศนี้ถึงอยู่ในอันตรายร้ายแรง
  As a result, the country is in grave danger.
 • แล้วหลุมศพน้องสาวของบรู๊ค ดูเหมือนยังเอี่ยมอยู่
  So Bruce's sister's grave looks untouched.
 • ภรรยาของคุณตกอยู่ในอันตราย เธอตายแน่ถ้าคุณไม่ไป
  Your wife's in grave danger. She'll die if you don't come.
 • ตอนที่ผมฝังเขา ในหลุมตื้นๆนี่ เขายังมีชีวิตอยู่
  I do not bind his arms or legs as I bury him in a shallow grave. He's alive.
 • ฉันไม่เคยฝังศพนะ แต่ปกติ ฝังกันใต้ดินไม่ใช่เหรอ
  I'm no grave digger, but aren't they supposed to go in the ground?
 • ฮินด์ลีย์ พี่ชายของแคทเธอรีน ตามเธอลงหลุมไปติดๆ
  Cathy's brother Hindley followed her to the grave.
 • ศพถูกเอาไปรึเปล่า? เปล่าครับ ร่างเป็นกระดูไปแล้ว
  An older grave got ransacked a couple years ago.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • causing fear or anxiety by threatening great harm; "a dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening disease"
  ชื่อพ้อง: dangerous, grievous, serious, severe, life-threatening,

 • of great gravity or crucial import; requiring serious thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of state"; "the weighty matters to be discussed at the peace conference"
  ชื่อพ้อง: grievous, heavy, weighty,

 • dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises; "a grave God-fearing man"; "a quiet sedate nature"; "as sober as a judge"; "a solemn promise"; "the judge was solemn as he pronounced sentence"
  ชื่อพ้อง: sedate, sober, solemn,

 • คำกริยา
 • carve, cut, or etch into a material or surface; "engrave a pen"; "engraved the trophy cupt with the winner''s"; "the lovers scratched their names into the bark of the tree"
  ชื่อพ้อง: scratch, engrave, inscribe,

 • shape (a material like stone or wood) by whittling away at it; "She is sculpting the block of marble into an image of her husband"
  ชื่อพ้อง: sculpt, sculpture,

 • คำนาม
 • a place for the burial of a corpse (especially beneath the ground and marked by a tombstone); "he put flowers on his mother''s grave"
  ชื่อพ้อง: tomb,

 • a mark (`) placed above a vowel to indicate pronunciation
  ชื่อพ้อง: grave accent,

 • death of a person; "he went to his grave without forgiving me"; "from cradle to grave"