เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

great millet แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ข้าวฟ่างไม้กวาด
  ข้าวฟ่างหวาน
  ข้าวฟ่างเมล็ด
  ข้าวฟ่างเฮการี
  ข้าวฟ่างดูร่า
 • great     1) adj. ดีมาก ที่เกี่ยวข้อง: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ 2) adj. สำคัญ
 • millet     n. ข้าวฟ่าง ที่เกี่ยวข้อง: ข้าวเดือย
 • african millet    หญ้าฟิงเกอร์มิลเลต
 • barn millet    หญ้าคอมมิวนิสต์ หญ้าพุ่มพวง
 • barnyard millet    หญ้าปล้องละมาน
 • boer millet    ข้าวฟ่างหางกระรอก
 • broomcorn millet    ข้าวฟ่างไม้กวาด
 • common millet    ข้าวฟ่างไม้กวาด
 • evergreen millet    หญ้าปล้อง
 • finger millet    หญ้าฟิงเกอร์มิลเลต ข้าวป้างสามง่าม
 • foxtail millet    ข้าวฟ่างหางกระรอก
 • french millet    ข้าวฟ่างหางกระรอก
 • german millet    ข้าวฟ่างหางกระรอก
 • hog millet    ข้าวฟ่างไม้กวาด
 • hungarian millet    ข้าวฟ่างหางกระรอก