เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

grey แปล

สัทอักษรสากล: [ grei ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: greyed   อดีตกาลสมบูรณ์: greyed   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: greying   
"grey" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. สีเทา
  ที่เกี่ยวข้อง: เทา ชื่อพ้อง: gray
  2) n. สีเทา
  ที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นสีเทา ชื่อพ้อง: gray
  3) adj. หงอก
  ที่เกี่ยวข้อง: แก่มาก, เก่ามาก ชื่อพ้อง: gray
  4) vt. ทำให้เป็นสีเทา
 • be grey    อึมครึม ครื้มฝน ครึ้ม มืดครึ้ม
 • anne grey    แอน เกรย์
 • ash grey    สีเทาเงิน
 • ash-grey    ขี้เถ้า ที่มีสีขี้เถ้า
 • ashen-grey    สีขี้เถ้า สีเทาแก่
 • black-grey    เทาเข้ม
 • blackish-grey    เทาเข้ม
 • blue-grey    เทาอมน้ำเงิน
 • bluish grey    adj. สีสวาด [sī sa wāt]
 • bluish-grey    เทาอมน้ำเงิน
 • brown-grey    เทาอมน้ำตาล
 • brownish-grey    เทาอมน้ำตาล
 • cgp grey    ซีจีพี เกรย์
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal-grey    ที่มีสีเทาชาร์โคล
ประโยค
 • กาน้ำร้อน พร้อมถึงชาเอิร์ลเกรย์ ทุกๆเช้าตอน 7 โมง
  A pot of hot water, a bag of Earl Grey on the side, every morning, 7:00 a.M.-- proper English tea.
 • ไม่แน่นอน มันเหมือนกับ การปฏิเสธว่าคุณตาสีน้ำตาล
  Is Earl Grey okay?
 • ผมชอบที่จะคิดว่ามันเป็น มากขึ้นของพื้นที่สีเทา
  I like to think it was more of a grey area.
 • เกรย์ คุณ วินเซนท์ เคนเนอร์ คุณรับผิดชอบเค้าด้วย
  Grey, Vincent Kenner is your responsibility now.
 • เอาข้าให้เกรย์เวิร์มตัดคอ หรือให้มังกรกินก็ได้
  Grey Worm can behead me or your dragons can devour me.
 • ใช่ เฮ้ ฉันขอแจ็คแดเนียล ผสมเกรย์กู๊สนิดนึงได้ไหม
  Yeah, Hey, can I get a Jack Daniel's with just a splash of Grey Goose? Wish I could help you, but we're closing.
 • บางทีผมน่าจะลองบ้าง แล้วให้เกรย์ดูแลอินเทิร์นให้
  Maybe I should try it,see if I can get grey to take my new intern.
 • เเต่เเกนดาล์ฟ ควบมาถึงไอเซนการ์ด เพื่อมาปรึกษาข้า
  And Gandalf the Grey rides to Isengard seeking my counsel.
 • นั่นเป็นเหตุผลที่เกรย์เวิร์มมีส่วนร่วมในการเจรจา
  And that is exactly why Grey Worm took part in these negotiations.
 • ไหงลิ๊ตเติ้ลเกรย์รู้วันเกิดเธอแล้วชั้นไม่รู้หล่ะ
  How does little grey know about your birthday and i don't?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black; "the little grey cells"; "gray flannel suit"; "a man with greyish hair"
  ชื่อพ้อง: gray, greyish, grayish,

 • intermediate in character or position; "a grey area between clearly legal and strictly illegal"
  ชื่อพ้อง: gray,

 • used to signify the Confederate forces in the American Civil War (who wore grey uniforms); "a stalwart grey figure"
  ชื่อพ้อง: gray,

 • showing characteristics of age, especially having grey or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head"
  ชื่อพ้อง: gray, grey-haired, gray-haired, grey-headed, gray-headed, grizzly, hoar, hoary, white-haired,

 • คำกริยา
 • turn grey; "Her hair began to grey"
  ชื่อพ้อง: gray,

 • make grey; "The painter decided to grey the sky"
  ชื่อพ้อง: gray,

 • คำนาม
 • horse of a light gray or whitish color
  ชื่อพ้อง: gray,

 • clothing that is a grey color; "he was dressed in grey"
  ชื่อพ้อง: gray,

 • a neutral achromatic color midway between white and black
  ชื่อพ้อง: gray, grayness, greyness,

 • any organization or party whose uniforms or badges are grey; "the Confederate army was a vast grey"
  ชื่อพ้อง: gray,