เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

grownup แปล

สัทอักษรสากล: [ 'grəunʌp ]  การออกเสียง:
"grownup" การใช้
คำแปลมือถือ
 • โตแล้ว
  เป็นผู้ใหญ่
  ซึ่งโตเต็มวัย
  ผู้ใหญ่
 • have grownup airs    v. แก่แดด [kaē daēt]
 • grown-up    ['grəunʌp] n. - ผู้หลักผู้ใหญ่ [phū lak phū yai] - ผู้ใหญ่ [phū yai]
 • grown-grown-up    1. adj. โตเต็มที่ โตเป็นผู้ใหญ่ เติบโต เติบใหญ่ 2. n. ผู้ใหญ่
 • growth    1) n. การเจริญเติบโต ที่เกี่ยวข้อง: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น ชื่อพ้อง: increase คำตรงข้าม: decrease, reduction 2) n. การพัฒนา ที่เกี่ยวข้อง: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย ช
 • grown up    adj. แก่ [kaē]
 • growth chambers    โฟโตตรอน ตู้ควบคุมสภาพอากาศ ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต ไฟโตตรอน
 • grown already    adj. โตแล้ว [tō laēo]
 • growth control    การควบคุมการเจริญเติบโต
 • grown    adj. ซึ่งโตเต็มที่ ที่เกี่ยวข้อง: เป็นผู้ใหญ่ ชื่อพ้อง: adult, mature คำตรงข้าม: underage
 • growth curve    n. exp. เส้นโค้งการเติบโต [sen khōng kān toēp tō]
ประโยค
 • อย่าพูดกับผมเหมือนผมเป็นเด็กๆได้มั้ย ผมโตแล้วนะ
  Don't talk to me like I'm a baby, okay? I am practically a grownup.
 • ผมกำลังอยู่ในงานปาร์ตี้ฮัลโลวันผู้ใหญ่นะ โอเค๊?
  I'm at a grownup halloween party, all right?
 • ผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า"
  Every grownup was the same Uniformly, they'd exclaim
 • เฮ้ ดูเลนเนิร์ดในชุดผู้ใหญ่โคตรเริ่ดนี่สิ
  Hey! Look at Leonard in his fancy-ass grownup clothes.
 • เพราะงั้นให้ฉันช่วยนายจัดการเรื่องนี้อย่างผู้ใหญ่เถอะ
  So let me help you by handling this like a grownup.
 • ที่มักจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่รอบ ๆ ที่นี่?
  Who always has to be the grownup around here?
 • "เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใหญ่กระทำ ไม่ใช่จากคำพูดสั่งสอน"
  "Children are educated by what the grownup is and not by his talk. "
 • ระหว่างการเติบโตขึ้นและในโรงเรียนมัธยม
  Well,that's the difference between being a grownup and in high school.
 • เฟอร์กัสตัวน้อยของพ่อ... ยักษ์ ! ที่เติบใหญ่ขึ้นพร้อมกลิ่นเหม็น
  Did my little Fergus make a big, grownup ogre stink?
 • เธอคิดว่าฉันโตแล้ว ทำงานในสำนักงานกฎหมาย และจ่ายค่าเช่าห้อง
  She thinks I'm a grownup who works at a law firm and pays rent.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • a fully developed person from maturity onward
  ชื่อพ้อง: adult,

 • คำคุณศัพท์
 • (of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown woman"
  ชื่อพ้อง: adult, big, full-grown, fully grown, grown,