เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

habitual abortion แปล

การออกเสียง:
"habitual abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ภาวะแท้งเป็นอาจิณ
  การแท้งเป็นนิสัย
 • habitual     adj. ที่เป็นนิสัย ที่เกี่ยวข้อง: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล ชื่อพ้อง:
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • be habitual    1. v. เคยตัว [khoēi tūa] 2. v. exp. กลายเป็นนิสัย [klāi pen ni sai]
 • be a habitual smoker    ติดบุหรี่
 • habitual action    n. นิสัย [ni sai]
 • habitual criminal    ผู้กระทำความผิดอีก
 • habitual drinker    n. exp. นักเลงสุรา [nak lēng su rā]
 • habitual drunkard    คนขี้เมา
 • habitual practice    n. - กิจวัตร [kit ja wat] - ประเพณี [pra phē nī]
 • habitual thief    n. exp. จอมขโมย [jøm kha mōi]
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
ประโยค
 • การรักษาการทำแท้งที่เป็นอันตรายและเป็นนิสัย;
  Treatment of threatening and habitual abortions;
 • การทำแท้งเป็นนิสัย, การชักนำให้เกิดและการไม่ปฏิบัติตัว, การผสมเทียม: 100-150 มก. 3-4 ครั้งต่อวัน การรักษาควรเริ่มต้นหลายรอบก่อนการตั้งครรภ์ตามแผนและดำเนินต่อไปจนกว่าจะตั้งครรภ์ 18-20 สัปดาห์
  Habitual abortions, induced and anovulatory cycles, artificial insemination: 100-150 mg 3-4 times a day. Treatment should begin several cycles before the planned pregnancy and continue until 18-20 weeks of pregnancy.
ความหมาย
  คำนาม
 • repeated spontaneous abortion (often for no known reason)