เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

habitual criminal แปล

การออกเสียง:
"habitual criminal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ผู้กระทำความผิดอีก
 • habitual     adj. ที่เป็นนิสัย ที่เกี่ยวข้อง: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล ชื่อพ้อง:
 • criminal     1) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม ชื่อพ้อง: unlawful, illegal 2) adj.
 • be habitual    1. v. เคยตัว [khoēi tūa] 2. v. exp. กลายเป็นนิสัย [klāi pen ni sai]
 • be a habitual smoker    ติดบุหรี่
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • habitual action    n. นิสัย [ni sai]
 • habitual drinker    n. exp. นักเลงสุรา [nak lēng su rā]
 • habitual drunkard    คนขี้เมา
 • habitual practice    n. - กิจวัตร [kit ja wat] - ประเพณี [pra phē nī]
 • habitual thief    n. exp. จอมขโมย [jøm kha mōi]
 • arch-criminal    n. หัวขโมย [hūa kha mōi]
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • criminal action    n. exp. การฟ้องคดีอาญา [kān føng kha dī ā yā]
 • criminal association    n. ซ่องโจร [sǿng jōn]
 • criminal case    n. exp. คดีอาญา [kha dī ā yā]
ประโยค
 • พยานที่ช่วยให้คนร้ายพ้นผิด คนที่อยากมีชื่อดังกว่าพ่อค้ายาล่าสุดของเขา
  Your witness is a habitual criminal who's just trying to beat his latest drug rap.
ความหมาย
  คำนาม
 • someone who is repeatedly arrested for criminal behavior (especially for the same criminal behavior)
  ชื่อพ้อง: recidivist, repeater,