เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

had as soon do แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • idm. พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง
  ที่เกี่ยวข้อง: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • soon     adv. ในไม่ช้า ที่เกี่ยวข้อง: ไม่นาน, เร็วๆ นี้ ชื่อพ้อง: before
 • do     1) vt. จัดการ ที่เกี่ยวข้อง: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม ชื่อพ้อง:
 • had best do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
 • had better do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง
 • had rather do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • had sooner do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • and soon    เป็นต้น และอื่นๆ ฯลฯ
 • as soon as    conj. ทันทีที่ ที่เกี่ยวข้อง: ทันใดที่ ชื่อพ้อง: the second that, at the time that
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • as soon as posible    adv. - เร็ว ๆ [reo reo] - เร็วๆ [reo reo]
 • as soon as possible    1. adv. - โดยเร็วที่สุด [dōi reo thī sut] - เนิ่น ๆ [noēn noēn] - เนิ่นๆ [noēn noēn] 2. X - เร็วที่สุด [reo thī sut] - เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [reo thī sut thao thī ja tham dāi]
 • pretty soon    adv. สักครู่ [sak khrū]
 • soon after    adv. - ไม่ช้าไม่นาน [mai chā mai nān] - หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง [lang jāk nan sak khrū neung]
 • soon arrow    สัญลักษณ์เร็วๆ นี้