เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

had best แปล

การออกเสียง:
"had best" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ทำให้ดีที่สุด
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • best     1) adj. ดีที่สุด ชื่อพ้อง: finest คำตรงข้าม: worst 2) adv.
 • had best do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • at best    1) idm. ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: ที่สำคัญที่สุด 2) idm. ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: ที่สำคัญที่สุด
 • at the best    ที่สําคัญที่สุด ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด
 • be best    ดีเด่น ดีเลิศ ดีเยี่ยม เด็ดดวง เด็ดสะระตี่
 • best of    n. exp. - รวมเพลง [rūam phlēng] - รวมเพลงเพราะ ๆ [rūam phlēng phrǿ phrǿ] - รวมเพลงเพราะๆ [rūam phlēng phrǿ phrǿ]
 • the best    1. adj. ดีที่สุด [dī thī sut] 2. adv. อย่างดีที่สุด [yāng dī thī sut] 3. X หัวกะทิ [hūa ka thi]
 • been had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: was had
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
 • had better    aux. น่าจะ ที่เกี่ยวข้อง: ควรจะ
 • have had it    idm. มาถึงจุดที่หมดความอดทน
 • ban had lek    n. prop. บ้านหาดเล็ก [Bān Hāt Lek]
 • had as soon do    idm. พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
ความหมาย
  คำกริยา
 • act in one''s own or everybody''s best interest; "You will do well to arrive on time tomorrow!"
  ชื่อพ้อง: do well,