เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

had better do แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • idm. ควรจะทำบางสิ่ง
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • had better     aux. น่าจะ ที่เกี่ยวข้อง: ควรจะ
 • better     1) adj. ดีกว่า ชื่อพ้อง: finer 2) adj. ดีขึ้น (สภาพร่างกาย)
 • do     1) vt. จัดการ ที่เกี่ยวข้อง: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม ชื่อพ้อง:
 • you had better believe it    เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย
 • had as soon do    idm. พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
 • had best do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
 • had rather do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • had sooner do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • do one's work better    v. exp. ปรับปรุงงาน [prap prung ngān]
 • have better things to do    xp มีอย่างอื่นที่อยากทำมากกว่า [mī yāng eūn thī yāk tham māk kwā]
 • try to do better when given a second chance    v. แก้มือ [kaē meū]
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • be better    1. v. - กระเตื้อง [kra teūang] - ค่อยดีขึ้น [khǿi dī kheun] - ค่อยยังชั่ว [khǿi yang chūa] - เงยหน้าอ้าปาก [ngoēi nā ā pāk] 2. v. exp. - ดีกว่า (...ดีกว่า) [… dī kwā] - ดีขึ้น [dī khe
 • better ...    X ดีขึ้น [... dī kheun]