เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

had better แปล

การออกเสียง:
"had better" การใช้
คำแปลมือถือ
 • aux. น่าจะ
  ที่เกี่ยวข้อง: ควรจะ
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • better     1) adj. ดีกว่า ชื่อพ้อง: finer 2) adj. ดีขึ้น (สภาพร่างกาย)
 • had better do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง
 • you had better believe it    เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • be better    1. v. - กระเตื้อง [kra teūang] - ค่อยดีขึ้น [khǿi dī kheun] - ค่อยยังชั่ว [khǿi yang chūa] - เงยหน้าอ้าปาก [ngoēi nā ā pāk] 2. v. exp. - ดีกว่า (...ดีกว่า) [… dī kwā] - ดีขึ้น [dī khe
 • better ...    X ดีขึ้น [... dī kheun]
 • better not    X อย่ากระนั้นเลย [yā kra nan loēi]
 • it is better    ดีเสียกว่า
 • it's better    v. ค่อยยังชั่ว [khǿi yang chūa]
 • to be better    ดีขึ้น ทุเลา
 • been had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: was had
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
 • had best    ทำให้ดีที่สุด
 • have had it    idm. มาถึงจุดที่หมดความอดทน