เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

had it away on his toes แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • sl. หนีอย่างรวดเร็ว
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • it     1) n. ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก) 2) pron. มัน
 • away     1) adv. โดยไม่หยุด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างต่อเนื่อง ชื่อพ้อง:
 • his     pron. ของเขา(ผู้ชาย)
 • toes     กระดูกโคนขา กระดูกขาหน้าท่อนล่าง กระดูกฝ่ามือ กระดูกหน้าแข้ง กระดูกขาหน้า
 • have it away on his toes    sl. หลบฉากออกไปอย่างเร็ว
 • on the toes    adv. - กระหย่ง [kra yong] - กระโหย่ง [kra yōng]
 • fix the date of his passing away (of the buddha)    v. ปลงอายุสังขาร [plong ā yu sang khān]
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • on one's toes    idm. ตื่นตัว (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: กระตือรือร้น
 • on one’s toes    สนใจ กระตือรือร้น เอาอกเอาใจ เป็นห่วง ซึ่งให้ความสนใจ
 • walk on the toes    กระหย่ง โหย่ง กระโหย่ง หย่ง
 • been had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: was had
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
 • had best    ทำให้ดีที่สุด