เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadith al-thaqalayn แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ฮะดีษษะกอลัยน์
 • hadith     หะดีษ
 • hadith qudse    ฮะดีษกุดซีย์
 • hadith studies    อุลูม อัลหะดีษ
 • hadith of the ten promised paradise    ฮะดีษเกี่ยวกับสิบคนที่ถูกสัญญาว่าได้เข้าสวรรค์
 • -al    ระบุให้เป็นนามที่มาจากคํากริยา
 • al    suf. ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
 • al.    คณะ
 • al-akhfash al-akbar    อัลอัคฟะชุลอักบัร
 • al-gama’a al-islamiyya    กลุ่มอิสลามิก
 • al-ism al-a'zam    อัลอิสมุลอะอ์ซ็อม
 • al-itihaad al-islamiya    อัล-อิจญ์ติฮาด อัล-อิสลามียะห์
 • al-jama'a al-islamiyya    อัลญะมะอะหฺ อัลอิสลามียะหฺ (อียิปต์)
 • al-risalah al-dhahabiah    ตำราทองคำ
 • al-sahifa al-sajjadiyya    เศาะฮีฟะฮ์ อัสซัจญาดียะฮ์
 • harakat al-jihad al-islami al-filastini    กลุ่มปาเลสไตน์อิสลามิคจิฮัด พีไอเจ