เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadith of the ten promised paradise แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ฮะดีษเกี่ยวกับสิบคนที่ถูกสัญญาว่าได้เข้าสวรรค์
 • hadith     หะดีษ
 • ten     1) adj. เป็นจำนวนสิบ ชื่อพ้อง: decuple, tenfold, tenth 2) n.
 • promised     เกี่ยวกับคํามั่นสัญญา ซึ่งหวังไว้ ที่ทําข้อตกลงไว้ ที่คาดหวังไว้
 • paradise     n. สวรรค์ ที่เกี่ยวข้อง: วิมาน, สุขาวดี ชื่อพ้อง: heaven
 • as promised    ตามเวลาที่คาดไว้ ตามเวลาที่กําหนด
 • hadith qudse    ฮะดีษกุดซีย์
 • hadith studies    อุลูม อัลหะดีษ
 • promised land    ดินแดนปาเลสไตน์ ดินแดนแห่งพันธสัญญา
 • the promised neverland    พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์
 • hadith al-thaqalayn    ฮะดีษษะกอลัยน์
 • bird of paradise    ['bɜːdəv'pærədaɪs] 1. n. การเวก [kā ra wēk] 2. n. exp. - นกการเวก [nok kā ra wēk] - นกเบิร์ดออฟพาราไดซ์ [nok] - ปักษาสวรรค์ [pak sā sa wan]
 • bird-of-paradise    วงศ์นกปักษาสวรรค์
 • birds of paradise    นกวายุภักษ์
 • burning paradise    ปึงซีเง็ก เผาเล่งเน่ยยี่
 • fool's paradise    idm. ความสุขไม่แท้ ที่เกี่ยวข้อง: ความสุขที่อยู่ไม่นาน