เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadith qudse แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • ฮะดีษกุดซีย์
  • hadith     หะดีษ
  • hadith studies    อุลูม อัลหะดีษ
  • hadith al-thaqalayn    ฮะดีษษะกอลัยน์
  • hadith of the ten promised paradise    ฮะดีษเกี่ยวกับสิบคนที่ถูกสัญญาว่าได้เข้าสวรรค์
  • hadj    ฮัจย์ ฮัจญ์
  • hadhramaut    โบราณวัตถุที่ยังไม่ได้ขุด บริเวณชายฝั่งทางใต้ของเยเมน
  • hadji    n. มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ ชื่อพ้อง: haji, hajji
  • hades (video game)    เฮดีส (วิดีโอเกม)
  • hadn't thought of it    v. exp. คิดไม่ถึง [khit mai theung]