เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadj แปล

การออกเสียง
"hadj" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ฮัจย์
  ฮัจญ์
 • hadith studies    อุลูม อัลหะดีษ
 • hadith qudse    ฮะดีษกุดซีย์
 • hadji    n. มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ ชื่อพ้อง: haji, hajji
 • hadith of the ten promised paradise    ฮะดีษเกี่ยวกับสิบคนที่ถูกสัญญาว่าได้เข้าสวรรค์
 • hadn't thought of it    v. exp. คิดไม่ถึง [khit mai theung]
 • hadith al-thaqalayn    ฮะดีษษะกอลัยน์
 • hadrian    แอเดรียน จักรพรรดิเฮเดรียน
 • hadith    หะดีษ
 • hadrian's wall    กำแพงฮาดริอานุส
ความหมาย
  คำนาม
 • the fifth pillar of Islam is a pilgrimage to Mecca during the month of Dhu al-Hijja; at least once in a lifetime a Muslim is expected to make a religious journey to Mecca and the Kaaba; "for a Muslim the hajj is the ultimate act of worship"
  ชื่อพ้อง: hajj, haj,