เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadji แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: hadjis   
"hadji" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ
  ชื่อพ้อง: haji, hajji
 • mustapha hadji    มุศเฏาะฟา ฮัจญี
 • hadj    ฮัจย์ ฮัจญ์
 • hadith studies    อุลูม อัลหะดีษ
 • hadn't thought of it    v. exp. คิดไม่ถึง [khit mai theung]
 • hadith qudse    ฮะดีษกุดซีย์
 • hadrian    แอเดรียน จักรพรรดิเฮเดรียน
 • hadith of the ten promised paradise    ฮะดีษเกี่ยวกับสิบคนที่ถูกสัญญาว่าได้เข้าสวรรค์
 • hadrian's wall    กำแพงฮาดริอานุส
 • hadith al-thaqalayn    ฮะดีษษะกอลัยน์
 • hadrian’s wall    กำแพงเฮเดรียน
ประโยค
 • ฉันจดชื่อกับเบอร์คุณไว้แล้ว คุณฮัดจี กอนซาเลส
  And I've got your name and identification number, Mr. Hadji Gonzales.
 • พวกฮาดจิสหนึ่งลำเรือตรึงพวกเราเอาไว้
  Boatload of Hadjis has us pinned down,
ความหมาย
  คำนาม
 • an Arabic term of respect for someone who has made the pilgrimage to Mecca
  ชื่อพ้อง: hajji, haji,